Pista noua_31 octombrie 2014_Pro Image 34

Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extras din SF, în vederea
executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul I – etapa intermediară –
Pista 2 400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal pasageri

Pista noua_20 august 2014_Pro Image 071
Pista noua_13 august 2014_Pro Image 54
T3 Aeroportul Iasi_8 septembrie 2015_Pro Image 02
T3 Aeroportul Iasi_8 septembrie 2015_Pro Image 04
T3 Aeroportul Iasi_8 septembrie 2015_Pro Image 12
T3 Aeroport Iasi_16 septembrie 2015_Pro Image 11

Forums

Acasa Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Freshness
  • Forum de discutii – proiect Aeroport International Iasi
   Forum de discutii - proiect Aeroport International Iasi Proiectul „Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul I – etapa intermediară – Pista     2 400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal pasageri” se încadrează în categoria de proiecte ce pot fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Transport (POS-T) 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport situată în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, D.M.I 2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.
  • 1
  • 1
  • 3 years, 1 month ago

    vivinau