Pista noua_31 octombrie 2014_Pro Image 34

Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extras din SF, în vederea
executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul I – etapa intermediară –
Pista 2 400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal pasageri

Pista noua_20 august 2014_Pro Image 071
Pista noua_13 august 2014_Pro Image 54
T3 Aeroportul Iasi_8 septembrie 2015_Pro Image 02
T3 Aeroportul Iasi_8 septembrie 2015_Pro Image 04
T3 Aeroportul Iasi_8 septembrie 2015_Pro Image 12
T3 Aeroport Iasi_16 septembrie 2015_Pro Image 11

Despre proiect

Proiectul „Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul I – etapa intermediară – Pista     2 400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal pasageri” se încadrează în categoria de proiecte ce pot fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Transport (POS-T) 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport situată în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, D.M.I 2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea şi dezvoltarea aeroportului Iaşi în vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii pentru utilizatori, însoţită de creşterea capacităţii de operare, precum şi conectarea eficientă la punctele aeroportuare de trafic comunitare şi internaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Realizarea unei piste decolare – aterizare de 2 400 m pe un amplasament nou;

• Extindere suplimentară platformă de îmbarcare debarcare cu încă 130 m lungime fată de lungimea prevazută în „Obiectiv 1”, ce va asigura spaţiul de parcare pentru încă două aeronave de categorie „C” (de tipul B737, Airbus 320);

• Asigurarea unui număr de clasificare a sistemului rutier PCN 65 R/D/W/T pentru platformă, iar pentru pistă şi căi de rulare, un PCN 70 F/D/W/T;

• Modernizarea sistemului de balizaj luminos pentru asigurarea categoriei II de operare, corespunzător normelor ICAO şi RACR, pentru pista de decolare – aterizare, pentru căile de rulare şi pentru platforma de îmbarcare – debarcare;

• Realizarea sistemului de alimentare cu energie electrică de bază şi de rezervă pentru sistemele de balizaj luminos, corespunzător normelor ICAO si RACR;

© 2015  Toate drepturile de imagine si continut apartin Aeroportului International Iasi
Conţinutul acestui material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României